Нивата на реките са около и под праговете за средни води

01 декември 2016 | 10:09
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес само на отделни места в планинските райони ще превали слаб сняг, с количества под 2 л/кв.м. В петък и събота не се очакват съществени валежи. През денонощието от 8.00 ч. на 29 ноември до 8.00 ч. на 30 ноември водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива са регистрирани на отделни измервателни пунктове в Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +23 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 до+4 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +15 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. От 2 декември, в следствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни течения на реките в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес, на 2 и 3 декември речните нива в басейна, ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следствие на снеготопене от 2 декември са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Тунджа и Марица. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.