Нивата на реките ще се повишават незначително

06 март 2017 | 16:19
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества на почти всички наблюдавани реки в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +11 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -4 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +8 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като на отделни измервателни пунктова са възможни незначителни повишения, следствие на очаквани валежи от дъжд. На 7 март водните нива в реките ще се задържат без изменения или ще се понижават незначително. На 8 март, в резултат на валежи от дъжд, ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките западно от р. Искър (р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица и р. Огоста), р. Искър, планинските части от водосборите на р. Вит и р. Осъм, горното течение на р. Росица (приток на р. Янтра). На 9 март, отново вследствие на очаквани валежи от дъжд, водните нива в целия басейн ще се повишават незначително. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 7, 8 и 9 март 2017 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Вечерта на 7 и на 8 март, в резултат на валежи, ще има незначително краткотрайно покачване на водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Лесновска, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. От 7 март ще започнат краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор, които ще продължат и на 8 март. На 9 март се очаква водните нива в целия водосбор да се понижават, като повишения вследствие оттичане е възможно да има само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения вследствие на валежи са възможни в периода 9-12 март, главно във водосбора на р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През целия период са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива в отделни измервателни пунктове, следствие от очаквани валежи от дъжд. Източнобеломорски басейн: Днес и утре през деня речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. На 7 март срещу 8 март, вследствие на валежи от дъжд, ще има повишения на водните нива в горното течение на р. Марица и родопските й притоци, както и в целия водосбор на р. Арда. На 8 и 9 март повишенията на водните нива, в резултат на валежи от дъжд ще продължат горното и средно течение на р. Марица и родопските ѝ притоци, както и в целия  водосбор на р. Арда, където се очаква те да са и по-съществени. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водното ниво на р. Марица при гр. Пловдив е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение около обедните часове на 9 март. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 8 март като ще се задържи около и над него до следобедните часове на 9 март.  Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 8 март като след временно намаляване през деня, отново се очаква да премине над жълтия праг във вечерните часове на 8 март. Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение в ранните сутрешни часове на 8 март. Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се повишават незначително в следствие на валежи от дъжд. Утре водните нива в басейна ще останат без съществени изменения.  На 08 и 09.03 речните нива ще се повишават следствие на валежи от дъжд, като по-значителни ще са в долните течения на р. Струма и р. Места. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/  На 7 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 март 2017 г. е 3 722,2 млн. куб. м и представлява 57,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 73,9% от общия им обем;
  • напояване – 48,8% от общия им обем;
  • енергетика – 60,1% от общия им обем.