Нивата на реките ще се задържат без съществени изменения

09 декември 2016 | 09:36

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)днес ще е без валежи. През почивните дни също ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч на 7 до 8 ч на 8 декември водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. Образуване на брегови лед е регистрирано при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Вит и Осъм (Дунавски басейн). По-значителни колебания на водните нива от -16 см до +17 см, вследствие на снеготопене и работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени в Дунавски и Източнобеломорски басейн, във водосборите на реките Искър, Янтра и Марица.

Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води, с изключение водното количество на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно (Западнобеломорски басейн), което е около прага за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +12 см; Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +17 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +12 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 9, 10 и 11 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 9, 10 и 11декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива в по-голямата част от водосбора ще останат без съществени изменения. На 10 и 11декември , вследствие на снеготопене се очакват незначителни повишения в горното течение на основната река Янтра при гр. Габрово и в планинските части на притоците й. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Възможни са незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки, в резултат на снеготопене.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на основните реки Tунджа, Марица и Арда. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.