Няма изменение на радиационния гама-фон, сочат данните от  ИАОС

09 февруари 2017 | 17:55

По данни на Агенцията за ядрено регулиране на 9 февруари 2017 г. в 10.15 часа в турбинната зала на първи блок във френската АЕЦ „Фламанвил“ е възникнал взрив, последван от пожар. В тази връзка МОСВ информира, че е изградило и поддържа чрез Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България. На 9 февруари автоматизираната система не е регистрирала изменения на гама-фона, различни от типичните стойности, измервани от мониторинговите станции.

Ежедневно на страницата на ИАОС се публикува бюлетин за радиационната обстановка в страната.

https://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-rad.html

https://eea.government.bg/eea/main-site/bg/output/daily/bulletin-test.html