Няма превишения на показателите за атмосферния въздух в кв. „Казичене“

15 юли 2017 | 15:57

Регионална инспекция по околната среда и водите в София уведомява гражданите, че във връзка с възникналия пожар на територията на кв. „Казичене“ е извършена проверка на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в автоматичната измервателна станция. Те са в норма.

 

Снимка БНТ