Оценка на адаптацията към климатичните промени в ЕС ще се извърши по време на българското председателство

07 юли 2017 | 10:43

 

Как се прилагат мерките за адаптация към промените в климата и доколко те са ефективни на европейско ниво, ще стане ясно по време на българското председателство на ЕС през 2018 г. Това каза Мануел Кармона Йебра от Главна дирекция „Климат“ към ЕК, на семинар за националната стратегия на България за адаптация към климатичните промени и плана за действие. Форумът, организиран от МОСВ и Световната банка беше открит от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и представителя  на СБ за България Тони Томпсън.

„Климатичните промени са факт и последиците от тях оказват въздействие върху всички сектори на икономиката. Страната ни трябва ясно да постави стратегическите си цели в по-далечно бъдеще, така че да се приспособим към необратимите климатични процеси. Затова МОСВ със съдействието на СБ работи върху Национална стратегия за адаптация към изменението на климата“, каза зам.-министър Николова. Разработването на стратегията се финансира от Оперативна програма „Добро управление“.

На този етап са изготвени оценки за влиянието на изменението на климата върху секторите селско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, горско стопанство, градска среда, здравеопазване и води. На базата на секторните анализи се идентифицират основните рискове и възможности за развитие на икономиката и обществото до 2030 г.

Разчитаме на екипа на банката и на активността на всички партньори в този процес – държавни институции и местни власти, научни среди, НПО и бизнес, като на всеки етап от разработване на стратегията ще се провеждат консултации с тях, подчерта Николова. Зам.-министърът се ангажира България да има стратегически документ, фокусиран върху приоритетните мерки за адаптация към промените на климата и отговарящ на нуждите на обществото и икономиката.