Отговор на въпрос на н.п от ПГ „Реформаторски блок“ Петър Славов относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОД

11 септември 2015 | 14:30

Отг