Категории
Отпадъци

Организации по оползотворяване

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ ПРИТЕЖАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. "ГУМИРЕК" ЕАД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-1-01/11.04.2016 г. Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 65 тел. 0885/065280 E-mail: office@gumirec.com Site: http://gumirec.com/ Изпълнителни директори: Христо Метев и Юлия Манева

2. "ЕКОМЕДИАНА" АД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-2-00/25.01.2013 г. Aдрес: гр. София, бул. "Околовръстен път" № 765 тел.: 0886/799 550; факс: 02/962 71 80; E-mail: ekomediana@diana-ltd.com Site: http://www.ecomediana.bg/ Председател на Съвета на директорите: Иван Панчов Изпълнителен директор: Диана Яръмова

3. "ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ" АД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-3-00/11.02.2013 г. Aдрес: гр. Варна, бул. "Приморски", № 125 тел.: 052/681 594 факс: 052/681 591 Е-mail: ecology@transins.com Изпълнителен директор: Николай Николаев

4. "НОРД ГУМИ" ЕАД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-7-01/16.12.2014 г.

Адрес: гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 30 тел.: 02/806 61 21; Е-mail: info@nordavtorecycling.com Изпълнителен директор: Архангел Джерекаров

5. "ЕКО ЕН РИСАЙКЛИНГ" ЕООД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-8-00/05.06.2014 г. Адрес: гр. Бургас, Северна Промишлена Зона ул. "Крайезерна" № 121 Изпълнителен директор: Николай Филипов

6. "ГУМИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД - издадено разрешение № ООп-ИУГ-9-00/24.04.2017 г. Адрес: гр. София, ул. "Козлодуй" №114, офис 4 тел.: 0888621952 E-mail: gumirecyclingl@gmail.com Изпълнителен директор: Борис Владимиров