Повишение на речните нива

08 февруари 2017 | 15:50
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при гр. Роман (+47 см), при с. Ореховица (+43 см), р. Осъм при с. Изгрев (+44 см), р. Янтра при с. Каранци (+128 см), Черноморски басейн – р. Камчия при с. Гроздьово (+76 см), Източнобеломорски басейн – р. Харманлийска при гр. Харманли (+86 см), р. Върбица при сп. Джебел (+135 см) и р. Крумовица при Г. Кула (+148 см), р. Беленска (приток на р. Тунджа) при гара Чумерна - +135 см, Западнобеломорски басейн – р. Места при с. Хаджидимово (+55 см), р. Струма при Марино поле (+41 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -27см до +128 см; Черноморски басейн: Регистрирани са повишения до +76 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -115 см до +148 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -54 см до +55 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива в басейна ще започнат плавно да се понижават. Повишения ще има само в долните течения на основните реки от басейна и във водосбора на р. Русенски Лом и добружанските реки, следствие на валежи от дъжд и снеготопене. През следващите три дни водните нива в по-голяма част от реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес и утре все още са възможни повишения в долните части на реките Янтра и Русенски Лом, в резулат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. В резултат на валежи и по - интензивно снеготопене, днес ще се повишават водните нива на реките в целия водосбор. По-значително ще се повишат нивата във водосборите на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. На 9 и 10 февруари водните нива ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес водните нива в басейна ще започнат да се понижават. Повишения на водните нива ще има до сутрешните часове на 9 февруари в най- долните части на основната река, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водосбора ще започнат да се понижават, от начало в горните части на водосбора, а от 9 февруари и в долните части. На 9 и 10 февруари са възможни все още повишения в най-долните части на водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи от дъжд, водните нива в северночерноморските реки ще се повишават незначително. Утре и през следващите два дни речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес в следствие на валежи от дъжд, водните нива в басейна все още ще се повишават. Утре и през следващите два дни, речните нива на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществено изменение. На 9 и 10 февруари все още ще са възможни повишения на водните нива в долните течение на главните реки, следствие на оттичане. • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 10 февруари и ще се задържи над него до сутрешните часове 11 февруари . • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес все още са възможни незначителни повишения в долните течения на основните реки, следствие на оттичане. Утре и през следващите два дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 8 и 9 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8 февруари е 3 562,4 млн. куб. м и представлява 54,9 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: • питейно-битово водоснабдяване – 69,9% от общия им обем; • напояване – 46,8% от общия им обем; • енергетика – 57,7% от общия им обем.