Повишения на водните нива

05 февруари 2017 | 15:40
През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, в следствие снеготопене, като по-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Огоста при Бутан (+25см), р. Искър при Нови Искър (+24см) и при Ореховица (+21см), Източнобеломорски басейн - р. Върбица при сп. Джебел (+38 см) и р. Крумовица при Г. Кула (+34см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Огоста при гр. Мизия, р. Осъм при гр. Троян, р. Росица при гр. Севлиево, р. Янтра при гр. Велико Търново (Дунавски басейн), р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн), р. Арда при с. Вехтино, р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Струма при гр. Перник (Западнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +38 см; Черноморски басейн: Без регистрирани изменения; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +38 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +15 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще продължат да се повишават. По – значителни повишения ще има във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 8 февруари, в следствие на ниски температури, в горните течения на реките от басейна ще започне понижение на речните нива. В следствие на оттичане, в средните и долни течения на реките, все още водните нива ще се повишават. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 6, 7 и 8 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. В резултат на по- интензивно снеготопене днес и в следващите три дни ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По- значително ще се повишат нивата на реките във водосборите на: р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Малък Искър и р. Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 6, 7 и 8 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене , като водните количества ще бъдат под праговете за внимание. След 7 февруари, в по-голямата част от водосбора речните нива ще започнат да се понижават. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат да се повишават, в следствие на снеготопене. В периода 7-8 февруари, в следствие на комбинация от снеготопене и валежи са възможни по-значителни повишения в целия водосбор, от начало в горните му части, а от вечерните часове на 8 февруари - и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива, главно на северночерноморските реки, ще продължат да се повишават, следствие на снеготопене и на 8 февруари, в следствие на очаквани валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, вследствие на снеготопене, ще продължат да се повишават водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките: р. Тунджа –горно и средно течение, р. Марица – средно и горно течение, р. Арда – средно и долно течение. На 7 февруари се очакват повишния на речните нива във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица, които ще бъдат вследствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене. • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: • Според последните симулации водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол се очаква да достигне жълтия праг на внимание през нощта на 9 срещу 10 февруари. • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:  Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще достигне жълтия праг на внимание във вечерните часове на 5 и от вечерните часове на 6 февруари до обедните часове на 7 февруари. • Според последните симулации водното количество на р. Арда при гр. Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание в обедните часове на 7 февруари. • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем се очаква да достигне жълтия праг на внимание в сутрешните часове на 7 февруари. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни, вследствие на снеготопене ще продължат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията в периода 5-7 февруари. На 7 февруари – в следствие на валежи от дъжд ще има повишение на речните нива във водосбора на р. Струменшница и долните части на водосбора на р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 5 и 6 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.