Представител на „Монтюпе“ ЕООД и днес не се яви в РИОСВ

11 ноември 2016 | 18:03

Съставеният акт за установяване на административно нарушение и заповедта за налагане на принудителна мярка спрямо инсталации на „Монтюпе“ ЕООД не бяха връчени и днес. Упълномощеното лице на дружеството за втори пореден ден не уважи отправената покана да се яви в инспекцията, независимо от уверението, че ще го направи в 14, 30 часа.

Екип на РИОСВ – Русе със съдействието на органите на реда посетиха завода. Служителите на фирмата са уведомили експертите, че г-н Франк Гате е болен.

На място е съставен констативен протокол. Същият не е подписан от представител на дружеството.

Директорът на РИОСВ – Русе инж. Лилия Атанасова съобщи устно разпоредителната част на Заповедта за налагане принудителната мярка на брифинг днес в късния следобяд. Съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс това се счита за съобщаване на акта на „Монтюпе“ ЕООД.