Речни нива

 • Речните нива ще останат без съществени изменения

  23 април 2018 | 15:41

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Краткотрайни повишения на речните нива

  20 април 2018 | 16:52

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Речните нива остават без съществени изменения

  19 април 2018 | 15:14

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Речните нива ще се понижават

  18 април 2018 | 16:26

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни онв...

 • Речните нива остават без съществени изменения

  17 април 2018 | 17:33

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Речните нива ще се понижават

  16 април 2018 | 17:13

  В Западнобеломорски басейн, водните нива на реките ще се повишават краткотрайно и незначително, като ще се задържат високи. Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ –...

 • Речните нива ще останат без съществени промени

  13 април 2018 | 16:45

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Нивата на реките ще се понижават

  12 април 2018 | 15:55

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Водните нива на реките ще се задържат високи

  11 април 2018 | 16:08

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...

 • Речните нива се понижават

  10 април 2018 | 16:43

    Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...

 • Понижението на речните нива продължава

  05 април 2018 | 15:17

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  04 април 2018 | 15:55

  Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционал...