Речни нива

 • Речните нива се понижават

  10 април 2018 | 16:43

    Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и а...

 • Понижението на речните нива продължава

  05 април 2018 | 15:17

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  04 април 2018 | 15:55

  Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционал...

 • Речните нива ще останат без промяна

  03 април 2018 | 16:05

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие: Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по вр...

 • Очаква се плавно понижение на речните нива

  02 април 2018 | 16:33

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие Анализът Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени п...

 • Нивата на реките спадат, но остават високи

  30 март 2018 | 16:29

  Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматич...

 • Ще започне понижаване на водните нива

  29 март 2018 | 15:46

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

  28 март 2018 | 16:40

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...

 • Речните нива ще продължат да се повишават

  27 март 2018 | 15:57

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенцио...

 • Речните нива ще се повишават от снеготопене и валежи от дъжд

  26 март 2018 | 16:38

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...

 • Речните нива остават високи

  25 март 2018 | 17:38

  Нови повишения на речните нива, в резултат на комбинация от снеготопене и валежи от дъжд Прогноза за очаквани количества валежи: За 25 и 26 март 2018 г.: Днес главно в Югозападна България ще превали...

 • Речните нива остават без съществени изменения

  24 март 2018 | 17:11

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конв...