Речни нива

 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за средни води

  17 февруари 2017 | 16:47

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. ...

 • Прогнозата е за понижение на речните нива

  16 февруари 2017 | 16:53

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Воднит...

 • Водните количества на реките са около праговете за средни води

  15 февруари 2017 | 15:05

  По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. ...

 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива

  14 февруари 2017 | 14:39

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. В...

 • Понижение на речните нива

  13 февруари 2017 | 16:07

  По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количеств...

 • Речните нива остават без съществена промяна

  12 февруари 2017 | 15:21

  По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количес...

 • НИМХ прогнозира понижение на речните нива

  11 февруари 2017 | 16:23

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижили и почти...

 • Речните нива се понижават

  10 февруари 2017 | 16:23

  По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижил...

 • Водните количества на реките са около и под праговете за високи води

  09 февруари 2017 | 16:12

  През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломо...

 • Повишение на речните нива

  08 февруари 2017 | 15:50

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопен...

 • Очаква се повишение на речните нива

  07 февруари 2017 | 17:04

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопе...

 • Очаква се повишение на речните нива

  06 февруари 2017 | 16:50

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в резултат на снеготоп...