Речни нива

 • Речните нива ще останат без съществени изменения

  12 декември 2017 | 15:40

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Възможни са незначителни повишения на речните нива

  11 декември 2017 | 15:15

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни ...

 • Речните нива ще се понижават

  08 декември 2017 | 16:38

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  07 декември 2017 | 16:16

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  06 декември 2017 | 16:31

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния инстит...

 • Речните нива ще се понижават

  05 декември 2017 | 16:31

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната са продължили да се понижават. Повишения (с до +...

 • Очаква се понижение на речните нива

  04 декември 2017 | 16:10

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната значително са се понижили. Повишения (с до +139 ...

 • Оперативното звено в МОСВ е деактивирано

  04 декември 2017 | 10:29

  Оперативното звено в МОСВ е деактивирано считано от 10 часа днес, 4.12.2017 г. Звеното беше задействано на 30 ноември във връзка с прогнозата на НИМХ – БАН за интензивни валежи и очакваното снег...

 • Състояние на водните обекти в страната към 8.30 часа на 4 декември

  04 декември 2017 | 09:20

  Състояние на комплексните и значими язовири Към 8 часа на 4.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в доб...

 • Нивата на реките ще продължат да се повишават

  03 декември 2017 | 22:21

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд и оттичане водните нива на по-голямата час...

 • Състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 3 декември

  03 декември 2017 | 10:11

  Състояние на комплексните и значими язовири Към 8 часа на 3.12.2017 г. няма данни за проблеми с нивата на язовирите и за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комп...

 • Продължителните валежи и снеготопенето повишиха водните нива

  02 декември 2017 | 17:36

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие вследствие на интензивни валежи от дъжд, снеготопене и оттичане водните нива на ре...