Речни нива

 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

  19 декември 2017 | 16:10

  Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие. Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хи...

 • Водните нива ще останат без съществени изменения

  18 декември 2017 | 16:32

  За 19 декември 2017 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за опасни метеорологични явления за областите Смолян, Кърджали и Хасково поради очакваните значителни валежи от сняг в райо...

 • Речните нива ще бъдат без съществени изменения

  15 декември 2017 | 15:23

  Днес и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 16 и на 17 декември в резултат на валежи ще има повишения на нивата, като са възможни локални поройни наводнения в пл...

 • Без съществени изменения остават речните нива

  14 декември 2017 | 15:28

  Дунавски басейн: през последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива в басейна са от - 10 см до + 6...

 • Речните нива остават без промяна

  13 декември 2017 | 15:35

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) речните нива остават без промяна. Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голя...

 • Речните нива ще останат без съществени изменения

  12 декември 2017 | 15:40

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Възможни са незначителни повишения на речните нива

  11 декември 2017 | 15:15

  Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни ...

 • Речните нива ще се понижават

  08 декември 2017 | 16:38

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  07 декември 2017 | 16:16

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ : Дунавски б...

 • Речните нива ще продължат да се понижават

  06 декември 2017 | 16:31

  Анализът е направен на базата на измерените водни стоежи и изчислените по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния инстит...

 • Речните нива ще се понижават

  05 декември 2017 | 16:31

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната са продължили да се понижават. Повишения (с до +...

 • Очаква се понижение на речните нива

  04 декември 2017 | 16:10

  По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната значително са се понижили. Повишения (с до +139 ...