Регионални новини

 • Строежът в Калиакра се извършва незоконосъобразно

  31 август 2017 | 15:46

  Проверката на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ) установи закононарушение при строежа в Калиакра, за който беше получен сигнал. Според  документите и представената информация от Община Каварна строежът се извършва в поземлен имот №029111 (нов № 07257.29.111) по плана на землището на с. Българево. Той попада в защитена...

 • РИОСВ-Варна проверява строеж в Калиакра

  31 август 2017 | 11:15

  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна) проверява законността на строеж в Калиакра, за който е получен сигнал. Инспектори днес сутринта направиха оглед на терена. Строежът се намира на земеделска земя, край село Българево, Община Каварна. На мястото са положени армирани бетонови ивични основи с приблизителни размер...

 • Министър Димов изпрати рейнджъри да помагат на огнеборците в Кресненското дефиле

  25 август 2017 | 10:43

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов изпрати рейнджъри от Дирекцията на „Национален парк Пирин“ да се включат в гасенето на пожара в Кресненското дефиле. Целта е да помогнат на включилите се в борбата с огнената стихия над 500 пожарникари, местни хора, фирми, горски служители и военни. В акцията участват два хеликоптера, четири водоноск...

 • РИОСВ-Русе даде пет предписания на „Биовет“

  23 август 2017 | 11:02

  Екип на РИОСВ – Русе извърши проверка на условията в Комплексно разрешително №10-Н1/2011  на „Биовет“ АД - клон Разград, в съответствие с плана за контролната дейност на инспекцията и получените сигнали от началото на август. На оператора са дадени 5 предписания, чието изпълнение ще бъде проверено до края на септември. Предписанията са за: предост...

 • Проверява се сигнал за замърсяване на река Тунджа

  15 август 2017 | 12:03

  Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална лаборатория – Стара Загора провериха сигнал за умрели крави след водопой от река Тунджа в землището на село Кукорево, община Тунджа. При извършения оглед на мястото, описано в сигнала, не се установи неприятна миризма или промяна на цвета ...

 • Екоинспекцията в Бургас проверява сигнал за измряла риба в река Караагач

  14 август 2017 | 18:19

  Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция Варна и Регионална лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка при получен сигнал на 13.08.2017 г. в 9,46 часа за измряла риба в р. Караагач. При проверката беше установено, че има единични екземпляри умряла риба. Реката не се влива в Черно море заради образувалата се по естествен пъ...

 • Установено е лятно пребиваване на белоглав лешояд в Рила планина

  10 август 2017 | 14:47

  Присъствието на един белоглав лешояд (Gyps fulvus) в Рила констатираха експерти от Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) на 7, 8 и 9 август 2017 г. Птицата е прелетяла от Кресненския пролом, където била освободена преди време в рамките на програмата за възстановяване на вида в района. Нощуване на лешояда било отчетено в долината на река Дупнишка Бис...

 • Клуб „Планински стражи“ работи по еко-програма за НП „Рила“

  10 август 2017 | 11:44

    Дирекцията на „Национален парк „Рила“ и клуб „Пирински стражи“ към ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев организираха образователен маршрут в НП „Рила“. Посещението включваше интерпретативен преход по първия създаден в страната ботанически маршрут „Приятели на растенията“ от м. „Яворова поляна“ до Урдин циркус. Групата, съставена предимно от у...

 • Няма замърсяване от спряното заради токовия удар производство в „Солвей Соди“

  08 август 2017 | 16:44

  Експерти на РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в "Солвей Соди" АД и следят за развитието на ситуацията във връзка с възникнал в 8,20 ч. днес силен токов удар в националната електропреносна мрежа. Вследствие на токовия удар са спрели работещите парогенератори в ТЕЦ, както и цялата инсталация за производство на калцинирана с...

 • ДНП „Рила“ апелира за бдителност по време на паша в защитената територия

  07 август 2017 | 16:44

  С повишено внимание животновъдите, стопанисващи стадата си на територията на Национален парк „Рила“ трябва да спазват препоръките на Дирекцията. Стадата от домашни животни да бъдат придружени от обучени овчарски кучета. Кошарата, в която нощуват животните да бъде оградена с електропастир, по възможност. Пастирите да бъдат бдителни при преминаване н...

 • Филм за Националния парк „Рила“ заснима телевизионният център в Благоевград

  07 август 2017 | 15:33

  Снимките на документален филм за 25-годишнината от обявяването на Национален парк „Рила“ за защитена територия започват специалистите от парковата дирекция и екип на Районния телевизионен център – Благоевград (РТВЦ). Решението за съвместна инициатива по създаването на нова творческа продукция взеха директорът на Дирекция „Национален парк „Рила“ Кра...

 • РИОСВ–Пазарджик изпрати за лечение и възстановяване осем защитени птици

  07 август 2017 | 11:55

  Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик изпрати за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора пет щъркела, сокол орко и две сови през последния месец. Белият щъркел (Ciconia ciconia), соколът (Falco peregrinus) и совата (Asio otus) са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичнот...