Регионални новини

 • Река Шиваровска е замърсена от млекопреработвателно предприятие

  16 юни 2017 | 17:31

  След сигнал за замърсяване със суроватка на водите на река Шиваровска (Голяма река), между селата Шиварово и Дъскотна, РИОСВ – Бургас,  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда в Бургас извършиха незабавна проверка. Собственикът на мандрата „Билдинг зах“ ЕООД е титуляр на разрешително...

 • РИОСВ – Бургас провери сигнал за „унищожени“ дюни

  16 юни 2017 | 15:31

    По сигнал за извършване на строително-монтажни дейности на морския плаж „Помпата” в Поморие и изграждането на плажен бар върху пясъчни дюни, експерти на РИОСВ – Бургас съвместно с представители на община Поморие извършиха проверка. Те установиха, че е монтиран преместваем обект „Търговски павилион – летен бар и плажни тоалетни” до седми вълнолом...

 • Анализирани са резултатите от пробата вода на р. Батова

  16 юни 2017 | 15:07

    При анализ на основните физико-химични елементи за качество не се констатира влошено състояние на водата в р. Батова, близо до мина „Оброчище“. Измерените показатели, съгласно Наредбата за характеризиране на повърхностните води: pH, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, отговарят на нормите за отлично-добро състояние на водите. Съдържан...

 • Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив

  14 юни 2017 | 16:04

  Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. В проверката участваха и служители на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора и община Сливен. При обхождане н...

 • Провериха за замърсяване на река Батова от мина Оброчище

  08 юни 2017 | 16:48

  Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в града провериха сигнал за замърсяване на р. Батова с непречистени отпадъчни води от мина Оброчище. Извършен бе оглед на всички потоци руднични води. В рудника има 5 утаителни басейна. Проверката установи, че съоръженията работ...

 • Мазутът от плажната ивица на Обзор е почистен

  08 юни 2017 | 16:25

  В срок са изпълнени предписанията за почистване на остатъците от мазут по плажната ивица на Обзор. След извършената проверка по протежението на морския бряг бяха констатираха мазутни частици с приблизителни размери 1-5 см. Не беше установен източникът на замърсяване. На концесионерите на Южния, Централния плаж и на община Несебър, стопанисваща Сев...

 • Експерти от РИОСВ – Плевен помогнаха на бедстваща птица от защитен вид

  08 юни 2017 | 10:02

  Гражданин уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен за намерен екземпляр от вида Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) в безпомощно състояние. Птицата не може да лети и е изпратена от експертите на РИОСВ за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Черношипата ветрушка (Керкенез) е защитен ...

 • РИОСВ и полицията в Пазарджик задържаха препарирани и незаконно отглеждани защитени животни

  07 юни 2017 | 15:18

  РИОСВ и РПУ – Пазарджик извършиха съвместна проверка на частен имот в с. Памидово. Иззети са 7 живи шипобедрени костенурки и препарирани екземпляри на обикновен мишелов, таралеж, горска ушата сова и пчелояд. Тези видове са включени в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие и не могат да се отглеждат в домашни условия. Собственикът на...

 • Почистват до утре мазута от плажната ивица на Обзор

  06 юни 2017 | 16:48

      Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда провериха  сигнал за  остатъци от мазут по плажната ивица на Обзор. Той бе подаден от ИА „Морска администрация“.  На проверката присъстваха представители на община Несебър и концесионерите на Южен и Централен плаж. Експертите обходиха...

 • Установена е кражба на оборудване за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“

  06 юни 2017 | 15:28

  Откраднати са елементи от изградената система за видеонаблюдение на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Това установи охраната на защитената територия при ежедневните обходи. Откраднати са три камери и соларен панел. Таблото е разбито и са нярязани кабелите. Участъкът, в който е констатирано престъплението е северния шлюз на захранващия к...

 • СУ „Отец Паисий“ в Самоков с екопрограма по повод Световния ден на околната среда

  05 юни 2017 | 11:44

  Младите природолюбители от Екоклуб „За чиста България“ в Средно училище „Отец Паисий“ в Самоков посетиха Националния парк „Рила“ по повод Световния ден на околната среда – 5 юни. На Яворова поляна, в началото на ботанически маршрут „Приятели на растенията“, се запознаха със защитената територия, нейното биоразнообразие, забележителности и правилата...

 • РИОСВ – Пловдив препоръчва жителите на Белозем и района да избягват работа на открито и да затварят прозорците си

  02 юни 2017 | 14:04

  Във връзка с възникналия пожар и продължаващото измерване на качеството на атмосферния въздух в село Белозем, община Раковски,  измерените стойности по всички показатели са под нормативно определените с изключение на циановодород. По този показател измерените стойности варират около нормата. Предвид естеството на горящите материали и метеорологичн...