Категории
Превантивна дейност

Полезни връзки

Изпълнителна агенция по околна среда Изпълнителен директор Ваня Григорова Адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис III" 136 Пощенски адрес: 1618 София, пк 251 Телефон: 02/ 955-90-11 Факс: 02/ 955-90-15 web site: http://eea.government.bg

Информационен център на ИАОС Бибилиотека: Светла Станчева Работно време за посетители – 10.00 ч. -12.00 ч. и 13.00 ч. – 15.00 ч. Тел. 02/ 940 64 67; 02/ 955 93 98 E-mail: infocenter@eea.government.bg

Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ):

СОФИЯ

бул.“Цар Борис III” № 136

www.riew-sofia.org

„Зелен телефон” – 02/ 856 5152

riew-sofia@riew-sofia.government.bg

riew-sofia@riew-sofia.org

БЛАГОЕВГРАД

„Зелен телефон” – 073/ 885 160

Връзки с обществеността – 073/ 883 140 24

Информационен център – 073/ 885 159

blriosv@yahoo.com

www.blorisov.hit.bg

БУРГАС

к-с „Лазур”,

ул. „Перущица” №67, ет.3, пк.219

www.riosv.unacs.bg

„Зелен телефон”- 056/ 813 212

riosvbs@unacs.bg

riosvbs_direktor@unacs.bg

riosvbs_schetovodstvo@unacs.bg

ВАРНА

ул. „Ян Палах” №4

www.riew-varna.org

„Зелен телефон” / централа – 052/ 634 582

riosv-vn@mbox.contact.bg

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. „Никола Габровски” № 68, п.к.11

www.riosvt.org

„Зелен телефон” / дежурен тел. – 062/ 620 358

Информационен център – 062/ 646 841

riosvt-vt@riosvt.org

ВРАЦА

ул. „Екзарх Йосиф” № 81

http://www.vracakarst.com

„Зелен телефон”- 092/ 629 211

Информационен център - 092/ 99-19-67

riosv_vr@m-real.net

МОНТАНА

ул. „Юлиус Ирасек” №4, п.к. 55

www.riosv-montana.com

„Зелен телефон”-096/300 961

riosv_mont@net-surf.net

ПАЗАРДЖИК

ул. „Ген. Гурко” №3, ет.4, п.к.220

http://www.riewpz.org

„Зелен телефон” -  034/ 44 18 75

Дежурен- 0885 301 066

Връзки с обществеността – Ц. Чочева – 034/ 401 940

Riewpz_direktor@b-trust.org

riewpz@b-trust.org

ПЕРНИК

ул. „Благой Гебрев“ №15, ет. 1, п.к.102 www.riosv-pernik.com

076/ 67 02 03 тел. 076/ 67 38 00

e-mail: riew_pernik@abv.bg

ПЛЕВЕН

ул. „Александър  Стамболийски” №1А

http://riew-pleven.eu/

„Зелен телефон” – 064/ 800 831

Връзки с обществеността- 066/ 806 951

riosvpl@yahoo.com

office@riew-pleven.org

ПЛОВДИВ

бул. „Марица” №122

www.//riosv-pd.hit.bg

„Зелен телефон” и информационно обслужване – 032/ 643 245

riosv_plovdiv@dir.bg

РУСЕ

ул. „Придунавски булевард” №20, п.к. №26

www.riosv-ruse.org

Зелен телефон - 082/ 809 281 – автоматична 24 часова тел. линия, има връзка с моб. тел. на директора – 0888 705 041

Централа - 082/ 820 774, 082/ 820 772

riosv@riosv-ruse.org

СТАРА ЗАГОРА 6000

ул. „Стара планина” №2, п.к. 143

http://rstz.riew.e-gov.bg

„Зелен телефон” / секретарка – 042/ 692 200,

042/ 692 224

0888 491 128 - Резерват

Връзки с обществеността – 042/ 692 224

office@stz.riew.e-gov.bg

СМОЛЯН

ул. „Дичо Петров” №16

htpp://.riewsm.-bg.eu

„Зелен телефон” – 0301/ 60 100

Връзки с обществеността –  0301/ 60 111

riosv-smolyan@mbox.contact.bg

ХАСКОВО

ул. „Добруджа” №14, ет.2

www.riosv-hs.org

Приемане на сигнали на тел. 038/ 601 628 в раб. време, извън него, се поддържа връзка с дежурния на ГЗ.

Връзки с обществеността - 038/ 601 623

ШУМЕН

9700

ул. „Съединение” №71, ет. 3

„Зелен телефон” – 054/ 874 913

riosv-shn@icon.bg Басейнови дирекции: БД БЛАГОЕВГРАД - 2700

Бул.“Св.Димитър Солунски“ №66 п.к. 441

факс-073/ 894 102

073/ 894 101

bdblg@wabd.bg

БД ВАРНА

9000 гр. Варна,

ул. „Ал. Дякович” №33

www.bsbd.org

Син телефон – 0886 406 816

bdvarna@bsbd.org

БД ПЛЕВЕН

гр. Плевен,

Ул. „Чаталджа” 60

П.к. 1237

София- ул.”Лавеле” № 16,ет 3

Син телефон – 064/ 885 100

dunavbd@bddr.org

факс: 02/ 973 34 08

БД ПЛОВДИВ 4000

гр. Пловдив, ул. „Булаир” №26, ет.5, п.к. 307

http://bd-ibr.org

Син телефон – 032/ 621 552,

Факс – 032/ 60-47-21

bd_plovdiv@abv.bg Дирекции на национални паркове:

ДНП ПИРИН

гр. Банско,

ул. „България” №4

www.pirin.bg

Сигнали се приемат на тел. – 0749/ 88 204, а изв. раб. време – 0898 779 981 – Гл. инспектор на ПР „Вихрен”

Парков р-н „Вихрен „ – 0749/ 88 207

0749 88 202

pirin_np@abv.bg

pirin_np@mail.bg ДНП РИЛА

2700 гр. Благоевград,

кв. „Вароша”,

ул. „Бистрица” №12 В, п.к.56

www.rilanationalpark.bg

Дежурен телефон / централа – 073/ 880 537

0884 111 400

kandokov@rilanationalpark.bg

office@rilanationalpark.bg ДНП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

гр. Габрово,

ул. „Бодра смяна” №3, ет. 3, ПК80

www.centralbalkan.bg

 

Сигнали се приемат на тел. – 066/ 801 277, 0886 090 658-Гар

Дежурен GSM: 0884 619 469,066/ 801 277

office@centralbalkan.bg