Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина, за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници цели:
- подобряване на контролната дейност по отношение емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и като резултат от това – подобряване качеството на атмосферния въздух;
- актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по отношение на реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
- отмяна на разпоредби, които не са актуални.

Крайна дата за съгласуване: 10.11.2015 г.
 
Писмени становища от заинтересованите лица да се изпращат на е-mail:   yakimova@moew.government.bg  и livanova@moew.government.bg

Пълният текст на проектa на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, може да видите ТУК.