Категории
Министерство

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1/2011 за мониторинг на водите

С Наредба №1 за мониторинг на водите се уреждат редът и начинът за планиране на мониторинга и за създаване на мрежите за мониторинг на водите във всеки район за басейново управление на територията на страната, както и за изпълнение на дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, комуникационно осигуряване и лабораторно-информационно обслужване. Наредбата определя и изискванията към методите за мониторинг.

Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 за мониторинг на водите е във връзка с уведомително писмо С (2013) 6034 на Европейската комисия по открита процедура по нарушение №2009/2256, отразяващо нови допълнителни пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000г. С проекта се актуализират стандартите за мониторинг на бентосни макробезгръбначни в пресни води и се осигурява прилагането на всички стандарти от Приложение V, точка 1.3.6. на Директива 2000/60/ЕО.

Крайна дата за съгласуване: 20.06.2014г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail:  masenova@ееа.government.bg
 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба №1 може да видите тук.


Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.