Категории
Профил на купувача

"Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) през 2017 г."

Номер: 208
актуална от: 24 март 2017 | 15:58
актуална до: 30 април 2020 | 17:58

Обява за събиране на оферти с предмет: "Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение (КН) на „Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) през 2017 г."

Не са открити записи