Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

25 април 2017 | 10:34

За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността:

- Младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха“-1бр.

На основание Заповед  № РД-168/10.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на практически изпит.

За провеждане на практически изпит на 20.04.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн.Мария Луиза“ № 22, се явиха:

8 от общо 10 кандидати - за младши експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“, допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до практически изпит:

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ОЧВ”

№ Име, презиме, фамилия Резултат по петобалната система

1. Моника Цветанова Вутова 4

2. Десислава Ангелова Николова 4,5

3. Теодора Емилова Спасова Не се явила

4. Димитър Стоянов Палков 4,5

5. Мая Василева Александрова-Бакалова 4,5

6. Десислава Александрова Костова 3,5

7. Цветан Стоянов Николов 2,5

8. Юлия Миткова Кадиева 2,5

9. Никола Борисов Николов 4,5

10. Николета Димитрова Апостолова Не се явила

2.Въз основа на резултатите от практическия изпит ,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на практическия изпит – минимум 4 (по петобална система):

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ОЧВ”

№ Име, презиме, фамилия Резултат по петобалната система

1. Моника Цветанова Вутова  4

2. Десислава Ангелова Николова 4,5

3. Димитър Стоянов Палков 4,5

4. Мая Василева Александрова-Бакалова 4,5

5. Никола Борисов Николов 4,5

 

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 26.04.2017 г. /сряда/  от 10.00 ч. в сградата на МОСВ на бул.„Кн.Мария Луиза“ № 22 за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ОЧВ”

№ Име, презиме, фамилия Основание за недопускане:

1. Теодора Емилова Спасова Не се явила

2. Николета Димитрова Апостолова Не се явилa

3. Десислава Александрова Костова Оценка по- ниска от 4

4. Цветан Стоянов Николов Оценка по- ниска от 4

5. Юлия Миткова Кадиева Оценка по- ниска от 4