Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

04 май 2017 | 17:15

с резултатите от проведен практически изпит

за длъжността: главен експерт – 1бр.

 

в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“

 

І. Резултати от практически изпит, проведен на 20.04.2017 г.:

 

Мартин Ангелов Ганюшкин - 5 Радостина Кънчева Радева - 1 Стефан Сергеев Пейков - 4 Владимир Георгиев Вучев - 1 Радослав Георгиев Георгиев – не се явил Михаил Велинов Василев - 2 Веселин Ангелов Пеев – не се явил

 

II. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от практическия изпит, които са допуснати до интервю:

 

Мартин Ангелов Ганюшкин - 5 Стефан Сергеев Пейков - 4

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 31 май 2017 г. /сряда/

от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22 за провеждане на интервю.

 

III. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от практическия изпит, които не са  допуснати до интервю:

 

Радостина Кънчева Радева - 1 Владимир Георгиев Вучев - 1 Радослав Георгиев Георгиев – не се явил Михаил Велинов Василев - 2 Веселин Ангелов Пеев – не се явил