Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

16 май 2017 | 11:59

За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС

На основание Заповед № РД-ОП-34/07.04.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители.

Кандидати, явили се на тест.

На тест проведен на 12.05.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на ул. “Уйлям Гладстон” № 67, от 15.00 ч. се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се на тест:

Име, презиме и фамилия на кандидатите

 

За длъжността държавен експерт:

  Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система

1.      Силвия Петкова Радева 12 3

2.      Теменужка Петрова Попова        Не се явила

3.      Весела Асенова Стойкова 11 3

4.      Атанас Ангелов Танев 13 3

5.      Десислава Петрова Христова 16 4

6.      Димитър Стойчев Димитров 18 4,50

7.      Дора Огнянова Христова-Костадинова 20 5

За длъжността старши експерт:    

1.    Десислава Петрова Христова 16 4

2.    Весела Асенова Стойкова 11 3

Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, който са получили оценка на

теста - минимум „4“ по петобална система :

Име, презиме и фамилия на кандидатите

За длъжността държавен експерт:

1.      Десислава Петрова Христова

2.      Димитър Стойчев Димитров

3.      Дора Огнянова Христова-Костадинова

 За длъжността старши експерт:

1.      Десислава Петрова Христова

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 22.05.2017 г. от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на ул.“Уилям Гладстон” № 67, зала „Партер“ за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане:

 За длъжността държавен експерт:  

1.                   Силвия Петкова Радева Оценка по-ниска от „4“

2.                   Весела Асенова Стойкова Оценка по-ниска от „4“

3.                   Атанас Ангелов Танев Оценка по-ниска от „4“

 За длъжността старши експерт:

1.                   Весела Асенова Стойкова Оценка по-ниска от „4“