Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

17 май 2017 | 15:54

За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"", отдел „Оценка на проекти и договаряне“ - 1бр.

На основание Заповед  № РД-ОП-34/07.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 12.05.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, се явиха 25 от общо 39 кандидати, допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА””, ОТДЕЛ ”ОПД”

№ Име, презиме, фамилия Брой точки получени на теста Резултат по петобалната система

Отдел„ОПД“  

1 Михаил Велинов Велинов Не се явил

2 Джулиета Викторова Никова 15 3

3 Турхан Айдън Апдула 13 3

4 Мадлен Ананиева Георгиева 15 3

5 Милена Григорова Тренин Не се явила

6 Бистра Веселинова Матракчиева Не се явила

7 Мадлена Радкова Радославова Не се явила

8 Ивайло Крумов Петров 13 3

9 София Димитрова Янкулова 13 3

10 Николай Миланов Миланов 12 3

11 Валентина Вичева Георгиева 9 2

12 Марта Симеонова Симидчийска Не се явила

13 Борислав Младенов Чаушев 17 4,25

14 Елица Димитрова Варадарова-Тошева 12 3

15 Ирена Венциславова Пехливанова 13 3

16 Мими Петрова Ковачева 12 3

17 Андриана Делчева Славова 14 3

18 Георги Евтимов Георгиев 12 3

19 Петя Атанасова Сярова Не се явила

20 Силвия Йорданова Ангелова Не се явила

21 Колю Стефанов Колев Не се явила

22 Десислава Петрова Христова 14 3

23 Мирослав Тодоров Стайков 11 3

24 Валентина Стефанова Янкова Не се явила

25 Любомир Андонов Савов 17 4,25

26 Калина Николова Шопова 12 3

27 Йорданка Михайлова Мелниклийска 15 3

28 Мариян Лъчезаров Стоянов Не се явил

29 Мартин Данчов Ангелов Не се явил

30 Диана Кремчева Николова-Йорданова 20 5

31 Владислав Василев Хасъмски 10 2

32 Иванка Костадинова Максимова 9 2

33 Бистра Петкова Герова Не се явила

34 Мирослава Гергинова Георгиева 15 3

35 Цонка Георгиева Христова Не се явила

36 Ганка Георгиева Дечева 9 2

37 Владислав Валентинов Сарнацки Не се явил

38 Евгения Цветанова Борисова 15 3

39 Весела Асенова Стойкова 15 3

2.  Въз основа на резултатите от теста ,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста - минимум 4 по петобална система - (минимален брой точки – 16 т.)

ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА””, ОТДЕЛ ”ОПД”

№ Име, презиме, фамилия Брой точки получени на теста Резултат по петобалната система

Отдел„ОПД“  

1. Борислав Младенов Чаушев 17 4,25

2. Любомир Андонов Савов 17 4,25

3. Диана Кремчева Николова-Йорданова 20 5

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 29.05.2017 г. /понеделник/  от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на  ул. „Уилям Гладстон”№ 67 за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

 № Име, презиме, фамилия Основание за недопускане:

1. Михаил Велинов Велинов не се е явил

2. Милена Григорова Тренин не се е явила

3. Бистра Веселинова Матракчиева не се е явила

4. Мадлена Радкова Радославова не се е явила

5. Марта Симеонова Симидчийска не се е явила

6. Петя Атанасова Сярова не се е явила

7. Силвия Йорданова Ангелова не се е явила

8. Колю Стефанов Колев не се е явил

9. Валентина Стефанова Янкова не се е явила

10. Мариян Лъчезаров Стоянов не се е явил

11. Мартин Данчов Ангелов не се е явил

12. Бистра Петкова Герова не се е явила

13. Цонка Георгиева Христова не се е явила

14. Владислав Валентинов Сарнацки не се е явил

15. Джулиета Викторова Никова Оценка по - ниска от 4

16. Турхан Айдън Апдула Оценка по - ниска от 4

17. Мадлен Ананиева Георгиева Оценка по - ниска от 4

18. Ивайло Крумов Петров Оценка по - ниска от 4

19. София Димитрова Янкулова Оценка по - ниска от 4

20. Николай Миланов Миланов Оценка по - ниска от 4

21. Валентина Вичева Георгиева Оценка по - ниска от 4

22. Елица Димитрова Варадарова-Тошева Оценка по - ниска от 4

23. Ирена Венциславова Пехливанова Оценка по - ниска от 4

24. Мими Петрова Ковачева Оценка по - ниска от 4

25. Андриана Делчева Славова Оценка по - ниска от 4

26. Георги Евтимов Георгиев Оценка по - ниска от 4

27. Десислава Петрова Христова Оценка по - ниска от 4

28. Мирослав Тодоров Стайков Оценка по - ниска от 4

29. Калина Николова Шопова Оценка по - ниска от 4

30. Йорданка Михайлова Мелниклийска Оценка по - ниска от 4

31. Владислав Василев Хасъмски Оценка по - ниска от 4

32. Иванка Костадинова Максимова Оценка по - ниска от 4

33. Мирослава Гергинова Георгиева Оценка по - ниска от 4

34. Ганка Георгиева Дечева Оценка по - ниска от 4

35. Евгения Цветанова Борисова Оценка по - ниска от 4

36. Весела Асенова Стойкова Оценка по - ниска от 4