Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

29 май 2017 | 17:40

с резултатите от проведен тест

за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“

в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,

ГД ОПОС

 

І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :

 

Цонка Георгиева Христова - 3 Йорданка Михайлова Мелниклийска - 3 Любомир Серафимов Илчев – 4,20 Калина Николова Шопова – 4,20 Десислава Петрова Христова – 4,20 Камелия Михайлова Михайлова – не се явила Валентина Вичева Георгиева - 4 Ирена Венциславова Пехливанова - 2 Бранимира Георгиева Веждарова - 4 Галина Георгиева Иванова - 3

 

II. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които са допуснати до интервю:

 

 

Любомир Серафимов Илчев – 4,20 Калина Николова Шопова – 4,20 Десислава Петрова Христова – 4,20 Валентина Вичева Георгиева - 4 Бранимира Георгиева Веждарова - 4

 

 Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 07.06.2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул.“Уйлям Гладстон“ № 67, зала „Партер“.

III. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от теста, които не са допуснати до интервю:

Цонка Георгиева Христова - 3 Йорданка Михайлова Мелниклийска - 3 Камелия Михайлова Михайлова – не се явила Ирена Венциславова Пехливанова – 2 Галина Георгиева Иванова – 3