Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

29 май 2017 | 17:46

с резултатите от проведен тест

за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/

в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,

 ГД ОПОС

 

І. Резултати от проведен на 22.05.2017 г. тест :

 

Евгения Цветанова Борисова – 4,80 Валентина Стефанова Янкова – не се явила Владислав Валентинов Сарнацки – не се явил Бистра Петкова Герова - 2 Георги Робертов Илиев - 2 Владислав Василев Хасъмски – не се явил Любомир Серафимов Илчев - 3 Десислава Петрова Христова – 4,60 Любомир Андонов Савов – 4,40 Ивайло Крумов Петров – 4,20 Валентина Вичева Георгиева - 3 Елица Димитрова Вардарова-Тошева – не се явила Марина Светославова Билчева – не се явила Галина Георгиева Иванова - 3

 

II. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които са допуснати до интервю:

 

Евгения Цветанова Борисова – 4,80 Десислава Петрова Христова – 4,60 Любомир Андонов Савов – 4,40 Ивайло Крумов Петров – 4,20

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 07.06.2017 г. /сряда/ от 12.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул.“Уйлям Гладстон“ № 67, зала „Партер“.

III. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от теста, които не са допуснати до интервю:

 

Валентина Стефанова Янкова – не се явила Владислав Валентинов Сарнацки – не се явил Бистра Петкова Герова – 2 Георги Робертов Илиев - 2 Владислав Василев Хасъмски – не се явил Любомир Серафимов Илчев - 3 Валентина Вичева Георгиева - 3 Елица Димитрова Вардарова-Тошева – не се явила Марина Светославова Билчева – не се явила Галина Георгиева Иванова - 3