Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

15 август 2017 | 17:48

За проведен тест с кандидатите за длъжността държавен експерт – служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите

На основание Заповед № РД-521/21.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на тест.

На тест, проведен на 15.08.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн. Мария Луиза” № 22 от 10.30 ч. се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се за решаване на тест

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система

1.Ориета Груева Тумангелова 15 т. 3

2.Пламена Алексиева Парашкевова-Иванова 12 т. 3

3.Пламен Христов Стоянов 16 т. 4

4.Кирил Георгиев Атанасов 12 т. 3

5.Пенчо Иванов Куюмджиев 16 т. 4

6.Вера Стоянова Велева 16 т. 4

7.Павел Стоянов Пандов 15 т. 3

8.Захарин Евлогиев Пенов 20 т. 5

9.Стефан Димитров Цветков Не се явил Не се явил

10.Константин Георгиев Георгиев 18 т. 4

11.Иван Тодоров Колев 15 т. 3

12.Лазар Георгиев Пенев 14 т. 3

13.Ивайло Константинов Константинов 13 т. 3

14.Томо Хинков Томов 13 т. 3

15.Тодор Василев Вълков Не се явил Не се явил

Изтеглен вариант на тест: Вариант № 3.

Въз основа на резултатите от теста,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста - минимум 4 по петобална система (минимален брой точки – 16 т.) :

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система

1. Пламен Христов Стоянов 16 т. 4

2. Пенчо Иванов Куюмджиев 16 т. 4

3. Вера Стоянова Велева 16 т. 4

4. Захарин Евлогиев Пенов 20 т. 5

5. Константин Георгиев Георгиев 18 т. 4

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 16.08.2017 г. (Сряда) от 13.30 ч. в сградата на МОСВ на бул.“Кн. Мария Луиза” № 22, зала „103“ за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане

1. Ориета Груева Тумангелова Оценка по-ниска от „4“

2. Пламена Алексиева Парашкевова-Иванова Оценка по-ниска от „4“

3. Кирил Георгиев Атанасов Оценка по-ниска от „4“

4. Павел Стоянов Пандов Оценка по-ниска от „4“

5. Иван Тодоров Колев Оценка по-ниска от „4“

6. Лазар Георгиев Пенев Оценка по-ниска от „4“

7. Ивайло Константинов Константинов Оценка по-ниска от „4“

8. Томо Хинков Томов Оценка по-ниска от „4“