Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

16 август 2017 | 16:09

За проведен тест с кандидатите за длъжността:

- Младши експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр.

На основание Заповед  № РД-480/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 16.08.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн.Мария Луиза“ № 22, се явиха:

26 от общо 36 кандидати - за младши експерт в дирекция „ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“ допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Брой верни отговори Резултат по петобалната система

1. Мариана Милчева Асенова Не се явила

2. Петко Колев Драгов 8 4

3. Станислав Антонов Найденов Не се явил

4. Жана Николаева Маркова 8 4

5. Теодора Росенова Крумова Не се явила

6. Кристина Антониева Найденова 4 2

7. Кристина Стоянова Георгиева 9 4

8. Галя Ангелова Горнишка 8 4

9. Боряна Николаева Димитрова 7 4

10. Лидия Василева Ризова 11 5

11. Теодора Димитрова Миликина 8 4

12. Радина Христова Христова Не се явила

13. Катерина Владимирова Пекина 7 4

14. Камел Атман Ел-Хазати Не се явила

15. Емил Николов Стоянов 9 4

16. Биляна Иванова Георгиева Не се явила

17. Емилия Иванова Иванова 6 3

18. Боян Валентинов Лятов 9 4

19. Валерия Венциславова Атанасова 9 4

20. Пламен Милчев Горанов Не се явил

21. Гергана Диянова Димова 7 4

22. Женя Йорданова Желязкова-Зюмбулева 9 4

23. Десислава Железова Янева 7 4

24. Eлена Валентинова Иванова 9 4

25. Ренета Маринова Иванова 5 3

26. Марио Александров Петров Не се явил

27. Валентин Николаев Славилов Не се явил

28. Павел Миленов Стоянов 10 5

29. Христо Радостинов Стратиев 6 3

30. Павлина Любомирова Генова 5 3

31. Десислава Томова Томова 11 5

32. Божидар Пламенов Кузманов 8 4

33. Соня Христова Стаменова 7 4

34. Мариана Христова Попова Не се явила

35. Полина Георгиева Тодорова 5 3

36. Стела Христова Стойкова 8 4

Тестът се състои от 11 въпроса, като всеки въпрос има само един верен отговор. За допускане до втори кръг в конкурса е необходимо да отговорите вярно минимум на 7 въпроса.

Скала за оценяване:

Брой верни отговори Оценка

10 – 11 верни отговора 5

7 - 9 верни отговора 4

5 - 6 верни отговора 3

3 – 4   верни отговора 2

1 –2   верни отговора 1

2.Въз основа на резултатите от теста ,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста – минимум 4 (по петобална система)

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Резултат по петобалната система

1. Петко Колев Драгов 4

2. Жана Николаева Маркова 4

3. Кристина Стоянова Георгиева 4

4. Галя Ангелова Горнишка 4

5. Боряна Николаева Димитрова 4

6. Лидия Василева Ризова 5

7. Теодора Димитрова Миликина 4

8. Катерина Владимирова Пекина 4

9. Емил Николов Стоянов 4

10. Боян Валентинов Лятов 4

11. Валерия Венциславова Атанасова 4

12. Гергана Диянова Димова 4

13. Женя Йорданова Желязкова-Зюмбулева 4

14. Десислава Железова Янева 4

15. Eлена Валентинова Иванова 4

16. Павел Миленов Стоянов 5

17. Десислава Томова Томова 5

18. Божидар Пламенов Кузманов 4

19. Соня Христова Стаменова 4

20. Стела Христова Стойкова 4

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 17.08.2017 г. /четвъртък/  от 11.30 ч. в сградата на МОСВ на бул.„Кн.Мария Луиза“ № 22 за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Основание за недопускане:

1. Мариана Милчева Асенова Не се явила

2. Станислав Антонов Найденов Не се явил

3. Теодора Росенова Крумова Не се явилa

4. Радина Христова Христова Не се явилa

5. Камел Атман Ел-Хазати Не се явилa

6. Биляна Иванова Георгиева Не се явилa

7. Пламен Милчев Горанов Не се явил

8. Марио Александров Петров Не се явил

9. Валентин Николаев Славилов Не се явил

10. Мариана Христова Попова Не се явилa

11. Кристина Антониева Найденова Оценка по- ниска от 4

12. Емилия Иванова Иванова Оценка по- ниска от 4

13. Ренета Маринова Иванова Оценка по- ниска от 4

14. Христо Радостинов Стратиев Оценка по- ниска от 4

15. Павлина Любомирова Генова Оценка по- ниска от 4

16. Полина Георгиева Тодорова Оценка по- ниска от 4