Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

16 август 2017 | 16:12

За проведен тест с кандидатите за длъжността:

- Главен експерт в дирекция “ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“-1бр.

На основание Заповед  № РД-476/17.07.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на тест.

За провеждане на тест на 16.08.2017г., в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн.Мария Луиза“ № 22, се явиха:

9 от общо 19 кандидати - за главен експерт в дирекция „ЧРИОВОП“, отдел“ВОП“ допуснати до него.

Списък с резултатите на кандидатите, допуснати до тест:

ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Брой верни отговори Резултат по петобалната система

1. Мариана Милчева Асенова Не се явила

2. Ваня Петрова Кюрчева 15 3

3. Маргарита Николаева Василева Не се явила

4. Мадлен Ананиева Георгиева Не се явила

5. Радослава Вълкова Недева Не се явила

6. Павлина Димитрова Араджиева 15 3

7. Радина Христова Христова 14 3

8. Събина Вълова Краева Не се явила

9. Ася Димитрова Мандаджиева-Кормушева Не се явила

10. Гергана Диянова Димова 14 3

11. Владислава Валентинова Вълкова 12 3

12. Венета Златанова Начева-Разбойникова 19 5

13. Ренета Маринова Иванова 11 3

14. Йордан Александров Лазов Не се явил

15. Мая Сашева Георгиева Не се явила

16. Димитрина Иванова Иванова Не се явила

17. Антонина Зиновиева Илиева 12 3

18. Соня Христова Стаменова 12 3

19. Дарина Стоянова Данаилова Не се явила

Тестът се състои от 20 въпроса, като всеки въпрос има само един верен отговор. За допускане до втори кръг в конкурса е необходимо да отговорите вярно минимум на 16 въпроса.

Скала за оценяване:

Брой верни отговори Оценка

19 – 20 верни отговора 5

16-18 верни отговора 4

11 - 15 верни отговора 3

6 – 10   верни отговора 2

1 –5   верни отговора 1

2.Въз основа на резултатите от теста ,

а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста – минимум 4 (по петобална система)

ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Резултат по петобалната система

1. Венета Златанова Начева-Разбойникова              5

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 17.08.2017 г. /четвъртък/  от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на бул.„Кн.Мария Луиза“ № 22 за провеждане на интервю.

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ”ЧРИОВОП”, ОТДЕЛ ”ВОП”

№ Име, презиме, фамилия Основание за недопускане:

1. Мариана Милчева Асенова Не се явила

2. Маргарита Николаева Василева Не се явила

3. Мадлен Ананиева Георгиева Не се явила

4. Радослава Вълкова Недева Не се явила

5. Събина вълова Краева Не се явила

6. Ася Димитрова Мандаджиева-Кормушева Не се явила

7. Йордан Александров Лазов Не се явил

8. Мая Сашева Георгиева Не се явила

9. Димитрина Иванова Иванова Не се явила

10. Дарина Стоянова Данаилова Не се явила

11. Ваня Петрова Кюрчева Оценка по- ниска от 4

12. Павлина Димитрова Араджиева Оценка по- ниска от 4

13. Радина Христова Христова Оценка по- ниска от 4

14. Гергана Диянова Димова Оценка по- ниска от 4

15. Владислава Валентинова Вълкова Оценка по- ниска от 4

16. Ренета Маринова Иванова Оценка по- ниска от 4

17. Антонина Зиновиева Илиева Оценка по- ниска от 4

18. Соня Христова Стаменова Оценка по- ниска от 4