Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

15 септември 2017 | 14:14

с резултатите от проведен тест

за длъжностите: държавен вътрешен одитор – 1 бр.;

главен вътрешен одитор – 1 бр.; вътрешен одитор – 1бр.

в административно звено: дирекция „Вътрешен одит“

I. Резултати от проведен тест на 13.09.2017 г.:

 

а/ за длъжност -  държавен вътрешен одитор:

 

Атанас Николаев Манолов - 3 Надя Георгиева Триова - 3 Иван Любенов Ацев – не се явил Димитър Атанасов Ганев – не се явил Ваня Желязкова Гюрова – не се явила Таня Николова Топалова – не се явила Росица Павлова Петрова - 4 Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3 Любомир Йорданов Димитров – не се явил Светозар Спасов Карафезов - 3 Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева - 3 Евгени Кирилов Божилов - 3 Светлана Богданова Маринова - 4

 

б/ за длъжност - главен вътрешен одитор:

 

Надя Георгиева Триова - 3 Иван Любенов Ацев – не се явил Димитър Атанасов Ганев – не се явил Ваня Желязкова Гюрова – не се явила Добромир Кирилов Луканов - 3 Росица Павлова Петрова - 4 Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3 Светозар Спасов Карафезов - 3 Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева - 3 Александра Борисова Добрева - 3 Радослав Кирилов Черийски - 3 Евгени Кирилов Божилов - 3

 

в/ за длъжност - вътрешен одитор:

 

Росица Павлова Петрова - 4 Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3 Александра Борисова Добрева - 3 Евгени Кирилов Божилов - 5

 

 

II.Кандидати, допуснати до интервю:

 

а/ за длъжност -  държавен вътрешен одитор:

1. Росица Павлова Петрова – 4

2.Светлана Богданова Маринова - 4

 

б/ за длъжност - главен вътрешен одитор:

 

1.Росица Павлова Петрова - 4

 

в/ за длъжност - вътрешен одитор:

 

1.Росица Павлова Петрова – 4

2. Евгени Кирилов Божилов - 5

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 21.09.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Мария Луиза“ № 22.

 

 

III.Кандидати, недопуснати до интервю, поради оценка по-ниска от „4“ или неявили се на теста:

 

а/ за длъжност -  държавен вътрешен одитор:

 

Атанас Николаев Манолов - 3

Надя Георгиева Триова - 3

Иван Любенов Ацев – не се явил

Димитър Атанасов Ганев – не се явил

Ваня Желязкова Гюрова – не се явила

Таня Николова Топалова – не се явила

Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3

Любомир Йорданов Димитров – не се явил

Светозар Спасов Карафезов - 3

Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева - 3

Евгени Кирилов Божилов - 3

 

б/ за длъжност - главен вътрешен одитор:

 

Надя Георгиева Триова - 3

Иван Любенов Ацев – не се явил

Димитър Атанасов Ганев – не се явил

Ваня Желязкова Гюрова – не се явила

Добромир Кирилов Луканов - 3

Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3

Светозар Спасов Карафезов - 3

Даниела Харалампиева Гюрова-Ташева - 3

Александра Борисова Добрева - 3

Радослав Кирилов Черийски - 3

Евгени Кирилов Божилов - 3

 

в/ за длъжност - вътрешен одитор:

 

Минка Атанасова Гичева-Ганева - 3

Александра Борисова Добрева - 3