Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

29 ноември 2017 | 16:58

за резултатите от проведен тест

за длъжността: системен администратор ІV степен

в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“, отдел „Информационно обслужване“

 

І. Резултати от проведен тест на 23.11.2017 г:

 

 1. Павел Стоянов Пандов – не се явил
 2. Калоян Любомиров Малинов – 4,250
 3. Борис Стефчов Йорданов – 4,875
 4. Олег Олегов Манев - 3
 5. Мария-Магдалина Стоянова Динчева – не се явила
 6. Николай Валентинов Габърски – 4,250
 7. Невелина Мариусова Велева – 4,125
 8. Костадин Тодоров Петков – 4

 

ІI. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които се допускат до интервю:

 

 1. Калоян Любомиров Малинов – 4,250
 2. Борис Стефчов Йорданов – 4,875
 3. Николай Валентинов Габърски – 4,250
 4. Невелина Мариусова Велева – 4,125
 5. Костадин Тодоров Петков – 4

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 05.12.2017 г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

ІII. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от теста или не явили се на теста, които не се допускат до интервю:

 

 1. Павел Стоянов Пандов – не се явил
 2. Олег Олегов Манев - 3
 3. Мария-Магдалина Стоянова Динчева – не се явила