Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

05 декември 2017 | 16:59

с резултатите от проведен тест

за длъжността: директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

в административно звено: дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

 

І. Резултати от проведен тест на 28.11.2017 г.:

 

 1. Маргарита Красимирова Милушева - 3
 2. Борислав Здравков Борисов - 5
 3. Веселина Христова Баева - 3
 4. Пламен Стефанов Евтимов - 3
 5. Искрен Страхилов Славчев - 3
 6. Димитър Станимиров Димитров - 3
 7. Лъчезар Спасов Спасов - 3
 8. Галина Симеонова Симеонова - 4

 

ІI. Кандидати, получили оценка минимум „4“, които се допускат до интервю:

 

 1. Борислав Здравков Борисов - 5
 2. Галина Симеонова Симеонова - 4

 

 

            Посочените кандидати трябва да се явят на интервю  на 08.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

ІII. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“, които не се допускат до интервю:

 

 1. Маргарита Красимирова Милушева - 3
 2. Веселина Христова Баева - 3
 3. Пламен Стефанов Евтимов - 3
 4. Искрен Страхилов Славчев - 3
 5. Димитър Станимиров Димитров - 3
 6. Лъчезар Спасов Спасов - 3