Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

05 декември 2017 | 17:13

с резултатите от проведен тест

за длъжността: директор на дирекция

в административно звено: дирекция „Управление на водите“

 

 

І. Резултати от проведен тест на 20.11.2017 г.:

 

  1. Маргарита Красимирова Милушева - 3
  2. Албена Пенева Иванова – не се явила
  3. Илияна Веселинова Тодорова - 5
  4. Мариян Иванов Бухов – 3

 

ІI. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които се допускат до интервю:

 

  1. Илияна Веселинова Тодорова - 5

 

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на 07.12.2017 г.

от 14.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

ІII. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от теста или не явили се на теста, които не се допускат до интервю:

 

  1. Маргарита Красимирова Милушева - 3
  2. Албена Пенева Иванова – не се явила
  3. Мариян Иванов Бухов – 3