Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

07 декември 2017 | 14:44

с резултатите от проведен тест

за длъжността: началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“

в административно звено: отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“

 

І. Резултати от проведен тест на 05.12.2017 г.:

 

 1. Златка Василева Игнатова - 3
 2. Боян Методиев Цековски - 3
 3. Николай Иванов Дамяновски - 4
 4. Димитър Станимиров Димитров - 3
 5. Николай Милчов Коцев - 3
 6. Юлиан Ненчев Данаилов – не се явил
 7. Красимир Томов Петров - 5
 8. Недялко Димитров Грамадарев – не се явил
 9. Ангел Георгиев Гъдев - 4
 10. Искрен Страхилов Славчев – не се явил

 

ІI. Кандидати, получили оценка минимум „4“, които се допускат до интервю:

 

 1. Николай Иванов Дамяновски - 4
 2. Красимир Томов Петров - 5
 3. Ангел Георгиев Гъдев - 4

 

            Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 08.12.2017 г. от 10.30 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул.“Мария Луиза“ № 22

 

ІII. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ или не явили се на теста, които не се допускат до интервю:

 

 1. Златка Василева Игнатова - 3
 2. Боян Методиев Цековски - 3
 3. Димитър Станимиров Димитров - 3
 4. Николай Милчов Коцев - 3
 5. Юлиан Ненчев Данаилов – не се явил
 6. Недялко Димитров Грамадарев – не се явил
 7. Искрен Страхилов Славчев – не се явил