Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

11 декември 2017 | 17:37

с резултатите от проведен тест
за длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр.
в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“


І. Резултати от проведен тест на 07.12.2017 г.:

1. Надежда Любчова Въчкова – 3.25
2. Теодора Николаева Тодорова – 2.75
3. Десислава Кръстева Вълчева – 3.50
4. Цветомир Валериев Цветанов - 3
5. Петя Тодорова Панайотова – 3.75
6. Веселина Константинова Цветанова - 3
7. Нина Албертова Гюзелева – 2.25
8. Камелия Любомирова Александрова – 2.75
9. Лилия Пламенова Кирилова - 4
10. Дарина Николаева Николова-Трифонова – 3.75
11. Екатерина Ангелова Бешева - 3
12. Антоанета Илиева Асенова - 4
13. Валентин Николаев Славилов – 3.50
14. Нора Лозанова Лозанова - 3
15. Адриана Любомирова Начева – 3.50
16. Мирослав Пенчев Алексиев - 3
17. Габриела Пламенова Крумова – 3.50
18. Нели Асенова Николова – 3.25
19. Александрина Ангелова Ангелова - 4
20. Гергана Крумова Димитрова – 2.50
21. Стойка Видолова Начева - 5
22. Савина Емилова Ангелова - 5
23. Николай Йорданов Папалигов - 5
24. Гина Стоянова Любомирова – 2.50
25. Петя Руменова Василева – 2.50
26. Александра Каваленова Кръстева – 4.25
27. Андрияна Ангелова Груева – 2.25

ІI. Кандидати, получили оценка минимум „4“ от теста, които се допускат до интервю:

1. Лилия Пламенова Кирилова – 4
2. Антоанета Илиева Асенова – 4
3. Александрина Ангелова Ангелова – 4
4. Стойка Видолова Начева - 5
5. Савина Емилова Ангелова - 5
6. Николай Йорданов Папалигов – 5
7. Александра Каваленова Кръстева – 4.25

 

 


Посочените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждане на интервюто. Информацията ще бъде публикувана на сайта на Министерство на околната среда и водите, рубриката Кариери.

ІII. Кандидати, получили оценка по-малка от „4“ от теста или не явили се на теста, които не се допускат до интервю:

1. Светозар Александров Стоилов – не се е явил
2. Десислава Георгиева Петрова - не се е явила
3. Надежда Любчова Въчкова – 3,25
4. Теодора Николаева Тодорова – 2,75
5. Десислава Кръстева Вълчева – 3,50
6. Владилена Владимирова Владева - не се е явила
7. Мирослава Цанкова Димитрова- Пенчева - не се е явила
8. Цветомир Валериев Цветанов - 3
9. Петя Тодорова Панайотова – 3,75
10. Нели Петрова Карамихова - не се е явила
11. Веселина Константинова Цветанова - 3
12. Светлана Христова Михова - не се е явила
13. Нина Албертова Гюзелева – 2,25
14. Камелия Любомирова Александрова – 2,75
15. Светлозар Божидаров Налджиев - не се е явил
16. Станислава Миткова Кирова - не се е явила
17. Дарина Николаева Николова-Трифонова – 3,75
18. Екатерина Ангелова Бешева - 3
19. Гюляй Ахмед Солак - не се е явила
20. Валентин Николаев Славилов – 3,50
21. Вероника Божидарова Костадинова - не се е явила
22. Нора Лозанова Лозанова - 3
23. Адриана Любомирова Начева – 3,50
24. Мирослав Пенчев Алексиев - 3
25. Габриела Пламенова Крумова – 3,50
26. Нели Асенова Николова – 3,25
27. Димитър Николаев Добрев - не се е явил
28. Гергана Крумова Димитрова – 2,50
29. Гина Стоянова Любомирова – 2,50
30. Александър Николаев Стойковски - не се е явил
31. Паолина Бориславова Миленова - не се е явила
32. Петя Руменова Василева – 2,50
33. Биляна Любенова Златинова - не се е явила
34. Венцислав Николаев Борисов - не се е явил
35. Лили Атанасова Дерменджиева - не се е явила
36. Катя Тихомирова Кочева - не се е явила
37. Албена Георгиева Стоянова - не се е явил
38. Андрияна Ангелова Груева – 2,25