Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

06 февруари 2012 | 14:30

ПРОТОКОЛ

За проведен практически изпит с кандидатите за длъжностите - младши  експерти в дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

На основание Заповед  № РД -891/08.12.2011г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавни служители

I. Кандидати, допуснати до практически изпит

На практически изпит, проведен на 10.01.2012 г., в сградата на Министерство на околната среда и водите; бул. “Мария Луиза” № 22 се явиха общо 38  кандидати.

Резултати на кандидатите, допуснати до практически изпит:

Име, презиме, фамилия- Оценка от практически изпит(оценка превод /оценка теория)

1.Биляна Христова-Не се явила
2.Нели Ангелова Пешова- оценка превод -3 / оценка теория -3
3.Райна Георгиева Белова- оценка превод -4 / оценка теория- 3
4.Елизабета Кръстева Узунова-Не се явила
5.Ангелика Ненчова Нисторова- оценка превод -1 / оценка теория -1
6.Магдалина Драгомирова Драганова-Не се явила
7.Камелия Георгиева Тодорова-Не се явила
8.Мирослава Николаева Богданова- оценка превод -4 / оценка теория- 4
9.Емил Славотинов Георгиев-Не се явил
10.Розалина Орлинова Несторова- оценка превод -4 / оценка теория -4
11.Иван Кирилов Крушарски- оценка превод- 1 / оценка теория -1
12.Диляна Динкова Великова-Не се явила
13.Анита Желязкова Паскалева- оценка превод- 2 / оценка теория -3
14.Ива Асенова Стоянова- оценка превод- 1 / оценка теория -3
15.Александър Антонов Иванов- оценка превод -4 / оценка теория -4
16.Елена Кирилова Кирилова-Не се явила
17.Кирил Младенов Маринов- оценка превод -1 / оценка теория -2
18.Стилиян Господинов Стилиянов-Не се явил
19.Гергана Юриева Киркова- оценка превод -4 / оценка теория- 4
20.Лилия Светославова Димитрова- оценка превод -4 / оценка теория -4
21.Людмила Росенова Каменова-Не се явила
22.Виолета Делева Чакърова-Не се явила
23.Лила Стоянова Павлова- оценка превод -3 / оценка теория -3
24.Мая Валентинова Динчева- оценка превод -4 / оценка теория -4
25.Женя Йорданова Дочева- оценка превод -2 / оценка теория -3
26.Боряна Боянова Любенова-Не се явила
27.Димитър Георгиев Ланков- оценка превод -3 / оценка теория- 4
28.Калина Иванова Димова-Не се явила
29.Мирослав Димов Николов- оценка превод -2 / оценка теория -4
30.Калина Велинова Крумова-Ковачка- оценка превод -4 / оценка теория- 4
31.Румяна Делчева Делчева-Не се явила
32.Людмила Росенова Каменова-Не се явила
33.Теодора Петрова Илиева- оценка превод- 1 / оценка теория -3
34.Красимир Георгиев Янков-Не се явил
35.Ивайло Милчев Каролев-Не се явил
36.Силвия  Петрова Кътовска-Не се явила
37.Венета Димитрова Топлийска- оценка превод -5 / оценка теория -3
38.Искра Владимирова Григорова- оценка превод -3 / оценка теория- 3
39.Борис Ивайлов Игов-Не се явил
40.Емил  Димитров Иванов-Не се явил
41.Маргарита Пенчева Кръстева- оценка превод- 1 / оценка теория -4
42.Диана Димитриева Балева- оценка превод -4,5 / оценка теория -5
43.Павлина Рускова Желязкова-Не се явила
44.Антон Огнянов Пейчев- оценка превод -4,5 / оценка теория- 5
45.Соня Йорданова Ангелова-Не се явила
46.Теменужка Иванова Благоева-Не се явила
47.Яна Валентинова Фердинандова-Не се явила
48.Диляна Николаева Кръстева-Не се явила
49.Олег Петров Стоичков-Не се явил
50.Джанер Сами Емин- оценка превод -4,5 / оценка теория -4
51.Радослава Антонова Баева- оценка превод -3 / оценка теория -4
52.Милен Филипов Фургьов-Не се явил
53.Мартин Христов Христов- оценка превод -3 / оценка теория -3
54.Мариана Димитрова Ватева-Не се явила
55.Росен Тодоров Василев- оценка превод- 1 / оценка теория- 3
56.Павел Борисов Асенов- оценка превод -1 / оценка теория- 1
57.Росица Любенова Шейнова- оценка превод- 4 / оценка теория -3
58.Светла Георгиева Кръстева - оценка превод -1 / оценка теория -3
59.Емма Филипова Манева- оценка превод -1 / оценка теория -3
60.Божидар Андреев Стойков-Не се явил
61.Ваня Руменова Кацарска- оценка превод -3 / оценка теория- 3
62.Миглена Александрова Костова-Не се явила
63.Камелия Пламенова Иванова-Не се явила
64.Цанка Генчева Петкова -оценка превод- 5 / оценка теория- 4
65.Мария Василева Върбановска-Не се явила
66.Радост Александрова Александрова- оценка превод -2 / оценка теория -3
67.Антонио Борисов Божков- оценка превод -3 / оценка теория -4
68.Валери Светославов Йонов-Не се явил
69.Таня Йорданова Бояджиева- оценка превод -3 / оценка теория -3
70.Дора Монева Енева-Не се явила
71.Мария Кръстева Топчиева- оценка превод -5 / оценка теория -5

II. Въз основа на резултатите от писмения изпит:

A) Допускат се до интервю за длъжностите:
-  Младши експерт по опаковки и управление на отпадъци от опаковки
-  Младши експерт по оползотворяване на енергия от битови отпадъци
-  Младши експерт по управление на отпадъци от хуманитарното здравеопазване и изгаряне на производствени и опасни отпадъци
-  Младши експерт по управление на производствени и опасни отпадъци

следните кандидати, които са получили оценка минимум 4 (по петобална система от 1 до 5) от двете части (превод и теория) на практическия изпит:

 

Име, презиме и фамилия
1.Мирослава Николаева Богданова
2.Розалина Орлинова Несторова
3.Александър Антонов Иванов
4.Гергана Юриева Киркова
5.Лилия Светославова Димитрова
6.Мая Валентинова Динчева
7.Калина Велинова Крумова-Ковачка
8.Диана Димитриева Балева
9.Антон Огнянов Пейчев
10.Джанер Сами Емин
11.Цанка Генчева Петкова
12.Мария Кръстева Топчиева

Б) Допускат се до интервю за длъжността:
 -    Младши експерт по управление на битови и строителни отпадъци

следните кандидати, които са получили оценка минимум 4 (по петобална система от 1 до 5) на част „теория” от практическия изпит и отговарят на специфичните изисквания за образование: висше техническо (строителен инженер, инженер-химик):

13.Димитър Георгиев Ланков
14.Радослава Антонова Баева
15.Маргарита Пенчева Кръстева


Посочените кандидати от ¬№1 до № 15 трябва да се явят на 10.02.2012 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на МОСВ на бул.“Кн.Мария Луиза” №22 за провеждане на интервю. Редът за явяване е по списъка.

В) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия-Основание за недопускане
1.Биляна Христова-Не се явила
2.Нели Ангелова Пешова-Оценка по-ниска от 4
3.Райна Георгиева Белова-Оценка по ниска от 4
4.Елизабета Кръстева Узунова-Не се явила
5.Ангелика Ненчова Нисторова-Оценка по ниска от 4
6.Магдалина Драгомирова Драганова-Не се явила
7.Камелия Георгиева Тодорова-Не се явила
8.Емил Славотинов Георгиев-Не се явил
9.Иван Кирилов Крушарски-Оценка по ниска от 4
10.Диляна Динкова Великова-Не се явила
11.Анита Желязкова Паскалева-Оценка по ниска от 4
12.Ива Асенова Стоянова-Оценка по ниска от 4
13.Елена Кирилова Кирилова-Не се явила
14.Кирил Младенов Маринов-Оценка по ниска от 4
15.Стилиян Господинов Стилиянов-Не се явил
16.Людмила Росенова Каменова-Не се явила
17.Виолета Делева Чакърова-Не се явила
18.Лила Стоянова Павлова-Оценка по ниска от 4
19.Женя Йорданова Дочева-Оценка по ниска от 4
20.Боряна Боянова Любенова-Не се явила
21.Калина Иванова Димова-Не се явила
22.Мирослав Димов Николов-Оценка по ниска от 4
23.Румяна Делчева Делчева-Не се явила
24.Людмила Росенова Каменова-Не се явила
25.Теодора Петрова Илиева-Оценка по ниска от 4
26.Красимир Георгиев Янков-Не се явил
27.Ивайло Милчев Каролев-Не се явил
28.Силвия  Петрова Кътовска-Не се явила
29.Венета Димитрова Топлийска-Оценка по ниска от 4
30.Искра Владимирова Григорова-Оценка по ниска от 4
31.Борис Ивайлов Игов-Не се явил
32.Емил  Димитров Иванов-Не се явил
33.Павлина Рускова Желязкова-Не се явила
34.Соня Йорданова Ангелова-Не се явила
35.Теменужка Иванова Благоева-Не се явила
36.Яна Валентинова Фердинандова-Не се явила
37.Диляна Николаева Кръстева-Не се явила
38.Олег Петров Стоичков-Не се явил
39.Милен Филипов Фургьов-Не се явил
40.Мартин Христов Христов-Оценка по ниска от 4
41.Мариана Димитрова Ватева-Не се явила
42.Росен Тодоров Василев-Оценка по ниска от 4
43.Павел Борисов Асенов-Оценка по ниска от 4
44.Росица Любенова Шейнова-Оценка по ниска от 4
45.Светла Георгиева Кръстева -Оценка по ниска от 4
46.Емма Филипова Манева-Оценка по ниска от 4
47.Божидар Андреев Стойков-Не се явил
48.Ваня Руменова Кацарска-Оценка по ниска от 4
49.Миглена Александрова Костова-Не се явила
50.Камелия Пламенова Иванова-Не се явила
51.Мария Василева Върбановска-Не се явила
52.Радост Александрова Александрова-Оценка по ниска от 4
53.Антонио Борисов Божков-Оценка по ниска от 4
54.Валери Светославов Йонов-Не се явил
55.Таня Йорданова Бояджиева-Оценка по ниска от 4
56.Дора Монева Енева-Не се явила