Развитите страни потвърдиха в Маракеш ангажимент за осигуряване на 100 млрд. долара годишно за дейности по климата

24 ноември 2016 | 12:40

Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата приеха официална декларация в Маракеш, в която призовават за политически ангажимент на най-високо ниво за борба с климатичните промени. С документа е потвърден ангажиментът на развитите страни за предоставяне на 100 млрд. долара годишно за подпомагане на дейности по климата в развиващите се страни до 2020 г. Средствата се насочват основно към най-слабо развитите страни, малките островни държави и страните от Африка, които са в най-голяма степен засегнати от климатичните промени.

България не е държава-донор и предоставя финансиране на доброволен принцип. През миналата година страната ни е предоставила 100 хил. евро на Зеления фонд за климата, като това е най-голямата вноска, правена досега.

Двадесет и втората Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и 12-та Среща на страните по Протокола от Киото се проведе в периода 7-18 ноември 2016 г. в гр. Маракеш, Мароко. В рамките на форума се състоя и първа Среща на страните по Споразумението от Париж, което влезе в сила на 4 ноември т.г. Българският парламент го ратифицира на 21 октомври т.г.

Декларацията от Маракеш бележи нов етап за прилагане на действия за климата и устойчивото развитие. С нея се призовава за незабавно повишаване на амбицията за намаляване на емисиите на парникови газове и за подкрепа на усилията за подобряване на възможностите за адаптация към климатичните промени.

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в министерския сегмент на конференцията, на който бяха приети решения, свързани с разработването на правила за прилагане на Споразумението от Париж. Съгласно постигнатите договорености между страните, те трябва да бъдат завършени не по-късно от 2018 г.

Тя участва и в среща на високо ниво „Жените лидери и глобалната промяна“. На нея бяха представени успешни модели за устойчиво развитие, смекчаване на последствията от климатичните промени и адаптацията към тях, в резултат на решения, предлагани от жени.

На форума в Мароко представители на частния сектор, местните власти и научните среди изразиха подкрепа за глобалната промяна за ограничаване на климатичните изменения. Обявена е инициативата Партньорство от Маракеш за глобални действия по климата. Целта й е да се подкрепи сътрудничеството между правителствата и неправителствения сектор, и да се насърчат доброволните ангажименти от гражданското общество, бизнеса, финансовите институции, местните власти и общности.