Речните нива без особени изменения

15 декември 2016 | 08:07

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес и утре ще е почти без валежи. В планините и планинските райони на Западна България и в Предбалкана е възможно да прехвърча съвсем слаб сняг.

През денонощието от 8 ч на 13 до 8 ч на 14 декември водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от -18 см до +20 см) във водосборите на р .Искър (Дунавски басейн) и р.Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +7 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +14 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес и утре са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Искър, във водосбора на р. Вит, в горното и средното течение на р. Осъм и в планинските части от водосбора на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 15, 16 и 17 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15 и 16 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Очаква се речните нива във водосбора да се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес и утре са възможни незначителни краткотрайни повишения на нивата в планинските части от водосборите на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.