Речните нива остават без съществени изменения

26 януари 2017 | 16:17
clipboard01През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 24/+ 25 см) във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн) и Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 11 см до + 16 см Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 3 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 24 см до + 25 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 4 см до + 4 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества, утре ще продължи формирането на ледена покривка, коeто ще доведе до незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките от басейна, в резултат на подприщване. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 януари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес  и през следващите 2-3 дни водните нива ще останат без съществени изменения. На 28 и 29 януари в резултат на положителни дневни температури ще има частично снеготопене, което ще доведе до незначителни повишения на нивата на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Утре са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Марица в резултат на подприщване от ледови явления. На 28 и 29 януари вследствие на положителни дневни температури и частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива в средното и долно течение на р. Тунджа, в долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления утре са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. На 28 и 29 януари поради положителни дневни температури и частично снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/