Речните нива ще са без съществени изменения

10 декември 2016 | 09:38
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали. В понеделник на отделни места ще превали слаб дъжд, в планинските райони – слаб сняг. Количествата ще са до 3 л/кв.м. През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. Образуване на брегови лед е регистрирано при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Вит и Осъм (Дунавски басейн). По-значително понижение на водното ниво (-94 см) е регистрирано на р. Въча при гр. Девин – м. Забрал (Източнобеломорски басейн), което е вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 19 см до + 16 см Черноморски басейн: понижение от - 1 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 19 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 15 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, днес са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10, 11 и 12 декември, че водните нива ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на снеготопене са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските притоци на реките Тунджа и Марица, както и във водосбора на р. Арда. • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/