Речните нива ще се задържат без съществени промени

17 декември 2016 | 08:29

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. В неделя и понеделник също ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч на 15 до 8 ч на 16 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от -19 см до +23 см), във водосборите на реките Огоста (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).

Образуване на брегови лед е регистрирано на р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) .Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е само водното количество на р. Марица при Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +22 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +23 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 17, 18 и 19 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 17, 18 и 19 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:Водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.