Регионалната система за управление на отпадъците на регион Самоков започна успешно работа

10 ноември 2016 | 14:07

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и кметът на община Самоков - Владимир Георгиев посетиха откритата наскоро регионална система за управление на отпадъците в Самоков. Съоръжението, финансирано по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г. " на стойност 9 383 457 лв. , обслужва общините Самоков, Ихтиман, Костенец и Долна баня. От 01.11.2016 г. старите сметища на четирите общини бяха затворени със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите -София и предстои тяхната рекултивация. Стана ясно, че за дооборудването на Регионалната система за управление на отпадъците, община Самоков е подала заявление за отпускане на безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 580 хил. лв.