Реките няма да се променят или ще се понижават

14 декември 2016 | 09:34

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В четвъртък и петък – почти без валежи, главно в планините и планинските райони на Западна България и в Предбалкана е възможно да прехвърча съвсем слаб сняг.

През денонощието от 8 ч на 12 до 8 ч на 13 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на водните нива, в резултат на валежи и снеготопене, са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, в планинските части от водосборите на реките Осъм, Янтра и Струма. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от - 27 см до + 19 см), във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 7 см до + 9 см Черноморски басейн: не са регистрирани изменения Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 9 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че воднте количества на 14, 15 и 16 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 декември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 декември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение на НИМХ - БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение прогжнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.