Решение за екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП "Пирин"

08 март 2017 | 14:22

Министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Ирина Костова реши да се извърши екологична оценка на проекта за актуализация на Плана за управление на НП "Пирин" за периода 2014-2023 г.

 

Решението е публикувано и в секция "Превантивна дейност", раздел "Екологична оценка".

http://www5.moew.government.bg/?page_id=52829