РИОСВ – Русе обяви два конкурса за Световния ден на влажните зони

30 януари 2017 | 13:47

РИОСВ – Русе обяви два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари. Те са за изработка на проекти на значка за ученици от  среден курс и електронен банер за тези от горния курс на обучение от учебните заведения на областите Русе, Разград и Силистра. Участниците следва да фокусират вниманието си върху влажните зони на територията на РИОСВ – Русе: поддържания резерват „Сребърна“, рибарниците „Мечка“, „Калимок“, остров Пожарево и Гарванските блата.

Целта е да се провокира интерес у младите хора да потърсят информация за  ролята на влажните зони, предостявяните от тях екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия, биологичното им разнообразие и др. Проектите трябва да имат  художествена и информационна стойност, креативност, практическа приложимост.

Проектите, придружени с информация за авторите да се изпращат по е-поща на инспекцията до 2 фувруари включително. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 8 февруари 2017 г. на интернет страницата на РИОСВ – Русе.

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“. В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.