Контакти

Отдел "Комплексни разрешителни и опасни вещества"

Мария Гълъбова - началник-отдел
тел: 02 940 62 27
e-mail: mgalabova@moew.government.bg
 
Светла Генева - старши експерт
тел: 02 940 63 23
e-mail: sgeneva@moew.government.bg