Сигнал за продажба на препарирана риба есетра провери РИОСВ – Смолян

11 октомври 2016 | 16:52

Експерти от РИОСВ Смолян провериха сигнал за продажба на препариран екземпляр на риба, намиращ се в Мадан, Смолянска област. При проверката е установено, че предлаганата за продажба риба е от семейство Есетрови и без документ за законен произход.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение, като вещта – екземпляр препарат от семейство Есетрови е иззета за съхранение в РИОСВ Смолян.

Видовете от семейство Есетрови в България са 6. Те попадат в Приложение №3 и №4 на Закона за биологичното разнообразие и в Регламент № 338/97/ЕО, за които е регламентирана забрана за продажба без необходими документи за произход.