Сигнали за неприятни миризми в Разград предизвикаха извънредни проверки

19 октомври 2016 | 17:58

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха днес извънредни проверки в Разград по повод множество сигнали за неприятни миризми. Осъществен е обход в района на Градската пречиствателна станция (ГПСОВ) и Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в Западната промишлена зона на града. В момента на проверката е установено, че пречиствателната станция  на „Биовет“ АД не работи. Допуснато е изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом от дейността на дружеството. Това е довело до разпространение на неприятни миризми. От изхода на пречиствателното съоръжение са взети водни проби за анализ. Резултатите ще станат ясни до седмица.

На дружеството са дадени предписания за спазване на параметрите и контрол на пречиствателната станция. То трябва да уведоми незабавно инспекцията в случаите на анормални режими на работата й. В случаите на неработеща ЛПСОВ операторът следва незабавно да преустанови работата на производствената инсталация до привеждането в техническа изправност на пречиствателното съоръжение.

Проверките ще продължат през следващите дни. За констатираното нарушение на условието в Комплексното разрешително на „Биовет“ АД – клон Разград ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.